מערכת HCity   , , , קו 89 חולון – מסלול ותחנות

קו 89 חולון – מסלול ותחנות

מידע, מסלול ותחנות של קו 89 חולון