מערכת HCity   , , , , , הכירו את מכון הכושר של שאול, הצפירה 8, חולון

הכירו את מכון הכושר של שאול, הצפירה 8, חולון

כבר 61 שנים מפעיל שאול שמשון את מכון הכושר שלו ברחוב הצפירה בעיר