יואב בן פורת   , , , עמדת טעינה סולארית הוצבה ברחוב ויצמן

עמדת טעינה סולארית הוצבה ברחוב ויצמן

ממש מול בנין העירייה תוכלו להטעין את הטלפונים שלכם בחינם