מערכת HCity   , , , , , המוסף: תכנון ערי העתיד של פרוייקט ונוס

המוסף: תכנון ערי העתיד של פרוייקט ונוס

עפ”י הוגי הפרוייקט, עך אמורות להיראות ערי העתיד בחשיבה על האדם והסביבה