מערכת HCity   , , מבזק: שריפה ברחוב ארלוזורוב

מבזק: שריפה ברחוב ארלוזורוב

שריפה אשר בוקעת מתוך פח זבל ברחוב אלוזורוב. הנסיבות נסדקות.