מערכת HCity   , , , , , תיעוד השטפונות בנימה קצת הומוריסטית

תיעוד השטפונות בנימה קצת הומוריסטית

תושב העיר תיעד מגג ביתו את השטפונות בעיר בנימה קצת הומוריסטית