מערכת HCity   , , , להתחיל מבראשית…

להתחיל מבראשית…

הנה זכינו ב”ה לסיים את התורה שוב, לחגוג בשמחת תורה, ולהתחיל מיד את התורה שוב. ובתחילת התורה אנו קוראים על “בריאת העולם” כיצד ברא ה/ את כל היקום, ומה נברא בכל יום, ואת האירועים שהתרחשו אח”כ עם אדם הראשון וחוה ובניו, ובהמשך החומש את שאר האבות והשבטים. ונשאלת השאלה – הרי תורתנו הקדושה אינה ספר […]