מערכת HCity   , , , ברד על רחוב ליאון בלום

ברד על רחוב ליאון בלום

הסערה צובעת את רחובות חולון בלבן