מערכת HCity   , , שדירת העצים היפה ברחוב חנקין

שדירת העצים היפה ברחוב חנקין

עצים מטופחים בעיר אשר מעניקים לוק מעולה לרחוב חנקין