יואב בן פורת   , , , , דאבל לתיכון קציר באליפות התיכונים בכדוריד

דאבל לתיכון קציר באליפות התיכונים בכדוריד

תיכון קציר עושה זאת בגדול וזוכה גם עם קבוצת הנערים וגם עם קבוצת הנערות באליפות המדינה בכדוריד