יואב בן פורת   , אוטוגלידה – גלידריה חדשה נפתחה ברחוב סוקולוב

אוטוגלידה – גלידריה חדשה נפתחה ברחוב סוקולוב

גלידות רבותי גלידות, קבלו את אוטוגלידה בחולון