יואב בן פורת   , , קול התושבים – תלונות הורים על הגדר בגן צאלון

קול התושבים – תלונות הורים על הגדר בגן צאלון

לטענת ננורים הגדר נמוכה מידי ומעמידה את הילידם בסכנה