מערכת HCity   אושרה להפקדה תוכנית התחדשות עירונית במתחם רבי עקיבא

אושרה להפקדה תוכנית התחדשות עירונית במתחם רבי עקיבא

כ-835 דירות במגדלים מגורים ובמגדלים עם חזית מסחרית במתחם רבי עקיבא