מערכת HCity   , , אמנות גיזום בחולון

אמנות גיזום בחולון

צב חביב אשר נוצר משיח בסמוך לחניה של עיריית חולון