מערכת HCity   , , , , מתחם בית יד לבנים \ תיאטרון חולון נסגר לרגל שיפוצים

מתחם בית יד לבנים \ תיאטרון חולון נסגר לרגל שיפוצים

השיפוצים החלו במתחם יד לבנים אשר נסגר לעוברים ושבים