מערכת HCity   , , , המזרקה בכיכר ערים תאומות בחולון

המזרקה בכיכר ערים תאומות בחולון

הכיכר אשר הוקמה בכניסה לעיר מכיוון צומת חולון כדי להנציח את ברית הערים התאומות