יואב בן פורת   , , , , , גן סיפור הלב בחולון [תמונות]

גן סיפור הלב בחולון [תמונות]

סיפורו של אפרים סידון “סיפור מהלב” זוכה לגן סיפור מדהים משלו בחולון