מערכת HCity   , , , בלונים אדומים נגד מציאות הטרור

בלונים אדומים נגד מציאות הטרור

התארגנות תושבים צעירים במלחמה נגד מציאות הטרור אשר פוקדת את הארץ בימים אלו