מערכת HCity   , , הכניסה לעיר מכיוון הפילבוקס

הכניסה לעיר מכיוון הפילבוקס

תמונה מעולה בשקיעה, הכניסה לעיר חולון מכיון הפילבוקס