מערכת HCity   , , , , , פרשת וירא – רבות מחשבות בלב איש

פרשת וירא – רבות מחשבות בלב איש

פרשת וירא מפי הרב יצחק כהן צמח – רבה של שכונת נאול רחל