מערכת HCity   , , , , , , גובר הביקוש לדירות יוקרה בשדרת המגדלים באיזור ח-501

גובר הביקוש לדירות יוקרה בשדרת המגדלים באיזור ח-501

הבנייה של שדרת המגדלים החדשה בחולון בעיצומה והביקוש לדירות במתחם היוקרה גובר