מערכת HCity   , , , נציגי העיר השתתפו בועידת מועצת התלמידים הארצית ונפגשו עם השר בנט

נציגי העיר השתתפו בועידת מועצת התלמידים הארצית ונפגשו עם השר בנט

נציגים ממועצת הנוער החולון הגיעו לועידת התלמידים הארצית בכפר סבא