מערכת HCity   , , , , תגובת עיריית חולון לעניין מנוף בגני ילדים ומניעת כניסת תושבים למועצת העיר

תגובת עיריית חולון לעניין מנוף בגני ילדים ומניעת כניסת תושבים למועצת העיר

להלן תגובת עיריית חולון בעניין המנוף מעל גני הילדים במתחם אריאל שרון וכן בנושא הסירוב להכנס תושבים לישיבת המועצה מתאריך 7 ליוני 2015