מערכת HCity   , , , מכרז חדש של העירייה להפעלת 4 גני ילדים בחולון

מכרז חדש של העירייה להפעלת 4 גני ילדים בחולון

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע”מ פרסמה מכרז חדש להפעלת 4 גני ילדים ומעונות יום בחולון