מערכת HCity   , , , , , , גובר הביקוש לדירות יוקרה בשדרת המגדלים באיזור ח-501

גובר הביקוש לדירות יוקרה בשדרת המגדלים באיזור ח-501

הבנייה של שדרת המגדלים החדשה בחולון בעיצומה והביקוש לדירות במתחם היוקרה גובר

 מערכת HCity   , , , , תלונות תושבים – זבל והזנחה ברחובות העיר

תלונות תושבים – זבל והזנחה ברחובות העיר

תלונות רבות מגיעות אלינו כמעט על בסיס יומיומי לגבי מצב התברואה בעיר, החלטנו לבדוק את הנושא