מערכת HCity   , , , , השכנים הויראלים מחולון בראיון לתוכנית קיציס

השכנים הויראלים מחולון בראיון לתוכנית קיציס

דניאל וזאב, שכנים מחולון אשר יצאו לחדר המדרגות באמצע המקלחת בעת אזעקת צבע אדום הפכו לויראלים ברשת