מערכת HCity   , , , בית הספר דינור: הלימודים הושבתו במחאה על העסקת פועלים ערבים

בית הספר דינור: הלימודים הושבתו במחאה על העסקת פועלים ערבים

קרוב לשבוע מושבתים הלימודים בביה”ס דינור ע”י ההורים, במטרה למחות על עבודות בשטח בית הספר ע”י פועלים ערבים