מערכת HCity   , , , , תלונות תושבים – זבל והזנחה ברחובות העיר

תלונות תושבים – זבל והזנחה ברחובות העיר

תלונות רבות מגיעות אלינו כמעט על בסיס יומיומי לגבי מצב התברואה בעיר, החלטנו לבדוק את הנושא