מערכת HCity   , , , יוזמה חולונית: עשרות מתנדבים מאמצים קשישים בודדים לקראת ראש השנה

יוזמה חולונית: עשרות מתנדבים מאמצים קשישים בודדים לקראת ראש השנה

יוזמה יפה של צעירי העיר הנקראת סיירת אור, יחד עם חיבורים חולון. עשרות מתנדבים מאמצים קשישים בודדים בחולון לקראת ראש השנה