מערכת HCity   , , , שיעור הגנה עצמית: כיצד לנטרל אדם החמוש בסכין?

שיעור הגנה עצמית: כיצד לנטרל אדם החמוש בסכין?

לאור אירועי הימים האחרונים, שיעור בהגנה עצמית בוידאו. כך תנטרלו תוקף עם סכין